Zakres usług oferowanych przez Nasze Biuro:

 • usługi księgowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości
 • deklaracje podatkowe, GUS
 • sprawozdania finansowe
 • analizy finansowe
 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi

Kadrowo - płacowe:

 • ewidencja danych kadrowych w systemach kadrowo-płacowych
 • sporządzanie listy płac
 • naliczanie wynagrodzeń
 • obsługa procesu zatrudnienia pracownika
 • zgłaszanie pracowników do ZUS
 • kalkulacja zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami
 • deklaracje ZUS i PFRON
 • wystawianie zaświadczeń o wynagrodzeniach, zarobkach, świadectw pracy
 • sporządzanie PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA
 • prowadzenie i administrowanie teczek osobowych pracowników
 • monitorowanie ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • prowadzenie ewidencji urlopowej
 • reprezentowanie Klienta w kontrolach organów państwowych
 • raportowanie zgodnie z wymaganiami Klienta

Prawno - podatkowe:

 • rozwiązywanie problemów podatkowych
 • konsultacje związane z wdrożeniem najlepszych rozwiązań
 • interpretacja zdarzeń gospodarczych w firmie Klienta pod kątem podatkowym

Inne:

 • rejestracja przedsiębiorstw
 • wsparcie prawno-podatkowe przy rejestracji przedsiębiorstwa
 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
 • archiwizacja dokumentów
 • odbiór dokumentów od Klienta